Wat is Plant One Rotterdam?

bulb

Your Industry, Our Expertise

De bedrijfsactiviteiten van Plant One Rotterdam B.V. bestaan uit het realiseren en exploiteren van een locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën op duurzame(re) technologie kunnen testen en produceren op commerciële schaal, en alle daarmee samenhangende activiteiten. 

Plant One Rotterdam vormt hierdoor een testfaciliteit voor deze procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One Rotterdam onderscheidt zich van andere initiatieven door de grootschalige aanpak en de focus op meerdere technieken en biedt veel ruimte en faciliteit voor het uittesten van een wijde range aan technieken. Bovendien beschikt Plant One Rotterdam over een overkoepelende omgevingsvergunning (Wabo) wat uniek is in Nederland, waar huurders van kunnen profiteren en waardoor het vergunningsproces per pilot maar enkele weken duurt in plaats van maanden of zelfs jaren. Plant One Rotterdam beschikt over goede aan- en afvoermogelijkheden. Gelegen in de Rotterdamse haven is het mogelijk om onderdelen per spoor-, weg of schip aan te voeren. De hal is voorzien van laad- en los perrons, waardoor vrachtwagens efficiënt kunnen worden afgehandeld. Plant One Rotterdam bemiddelt ook bij opslag en handling van chemicaliën. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf voor A en B Proces Operators waardoor leerlingen die een BOL-traject ( Beroeps Opleidende Leerweg)volgen, een half jaar tot een jaar stage kunnen lopen op onze locatie.