Asbestsanering met industriële restzuren

  2018-12-31

  Nederland kent jaarlijks vijftienhonderd doden als gevolg van asbest. De vraag naar sanering neemt toe. De startup Asbeter heeft een circulair proces ontwikkeld waarbij asbest met behulp van industriële restzuren kan worden verwerkt. Deze vorm is veilig, zorgt voor zeventig procent CO2-reductie en leidt tot dertig procent herbruikbare grondstoffen.

  In het verleden is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege allerlei nuttige eigenschappen. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop. Inmiddels weten we dat de losse asbestvezels een groot gezondheidsrisico met zich mee brengen. Vooralsnog wordt gezegd dat asbest in hechtgebonden vorm het beste kan blijven zitten, maar het kabinet is van plan het hebben van een asbestdak met ingang van 1 januari 2024 te verbieden. Asbest valt onder de categorie gevaarlijke afvalstoffen, dus sanering is een zorgvuldig proces.

  Asbestsanering
  Er zijn diverse oplossingen voor asbestsanering, waaronder thermische, mechanische, biologische en chemische afbreektechnieken. Bij de thermische aanpak wordt asbest afgebroken wanneer het op zeer hoge temperatuur wordt verbrand. Nadelen zijn een hoog energieverbruik en een risico voor de luchtbehandeling. Asbestdelen kunnen ook mechanisch worden afgebroken door ze extreem fijn te malen, wat resulteert in een niet-gevaarlijk poeder. Verder reageert asbest in biologische afbreektechnieken op bepaalde schimmels en bacteriën. Dit is echter een langdurig proces. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor chemisch afbreken. Tot op heden was dit een kostbaar traject en pogingen om dit op grote schaal te kunnen uitvoeren, zijn op niets uitgelopen mede vanwege het feit dat het eindproduct alsnog moet worden geneutraliseerd voor hergebruik. Afbreken met behulp van CO2 is mogelijk, maar te langzaam om praktisch haalbaar en economisch aantrekkelijk te zijn.

  Afbreken met zuur
  Asbeter heeft nu een manier voor chemisch afbreken getest en de resultaten zijn veelbelovend. Het Asbeter-proces saneert asbest op een veilige manier met behulp van industriële restzuren. Zo kan op basis van een circulaire inzet van zoutzuur zeventig procent CO2-emissie worden bespaard doordat neutralisatie van de afvalzuren met CO2-rijke kalk wordt vermeden. Het proces heeft zelf een neutraliserende werking dankzij het cement uit de golfplaten. De silica die vrijkomt, is zuiver en kan worden gebruikt als bouwstof.
  Inez Postema, CEO van Asbeter Holding: ‘Hoewel er – begrijpelijk – aarzeling is om met asbestcement een circulair proces in te gaan, raken marktpartijen uit de afvalverwerking steeds meer geïnteresseerd, ook omdat de businesscase laat zien dat de investeringen binnen vier terug kunnen worden verdient.’ Zo onderzoek consortiumpartner Grontmij Beheer Reststoffenprojecten uit Groningen samen met Lubrizol Advanced Materials uit Delfzijl momenteel wat de mogelijkheden voor Noord-Nederland zijn.

  Pilotinstallatie Plant One
  In november is de pilotinstallatie in Plant One Rotterdam officieel in gebruik genomen. Pol Knops, CTO van Asbeter: ‘De focus ligt nu op het testen van de optimale procescondities met verschillende industriële afvalzuren als chemische reagens in een pilotinstallatie van tweehonderd liter, het terugwinnen van zuren en de voorbehandeling van de asbestcement dakplaten zonder enige contaminatie naar de omgeving.’
  De engineering en bouw van de demo-installatie met een verwerkingscapaciteit van achtduizend ton asbestcement per jaar staat gepland voor medio 2019. In de loop van 2020 zou de eerste fullscale installatie gerealiseerd kunnen zijn. Asbeter heeft voor de eerste opschaling van het circulaire asbestdestructieproces ruim één miljoen cofinanciering weten te verkrijgen met steun van deelnemende bedrijven, EFRO/Kansen voor West, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam.

  Petrochem 12 - 2018