Een duurzame toekomst
begint bij Plant One Rotterdam

Wat is Plant One Rotterdam?

Your Industry, Our Expertise

De bedrijfsactiviteiten van Plant One Rotterdam B.V. bestaan uit het realiseren en exploiteren van een locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën op duurzame(re) technologie op commerciële schaal kunnen testen en produceren met alle daarmee samenhangende activiteiten.

Plant One Rotterdam vormt hierdoor een testfaciliteit voor deze procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One Rotterdam onderscheidt zich van andere initiatieven door de grootschalige aanpak en de focus op meerdere technieken, Plant One Rotterdam biedt veel ruimte en faciliteit voor het uittesten van een wijde range aan technieken.

Bovendien beschikt Plant One Rotterdam over een overkoepelende omgevingsvergunning (Wabo) wat uniek is in Nederland, huurders kunnen hiervan profiteren omdat het vergunningsproces per pilot maar enkele weken duurt in plaats van maanden of zelfs jaren. Plant One Rotterdam beschikt over goede aan- en afvoermogelijkheden. Gelegen in de Rotterdamse haven is het mogelijk om onderdelen per spoor, weg of schip aan te voeren.

De hal is voorzien van laad- en losperrons, waardoor vrachtwagens efficiënt kunnen worden afgehandeld. Plant One Rotterdam bemiddelt ook bij opslag en handling van chemicaliën. Tevens zijn wij een erkend SPB geaccrediteerd leerbedrijf voor A en B Proces Operators waardoor leerlingen die een BOL-traject (Beroeps Opleidende Leerweg) volgen, een half jaar tot een jaar stage kunnen lopen op onze locatie.

Plant One Rotterdam in de Media