Huidige Projecten

Elemetal

Looptijd: 2020 – heden

Zink wordt nog niet zo vaak gerecycled als andere basismetalen. Elemetal heeft daar wat op gevonden en haalt zink uit bodemas van afvalenergiecentrales. Bij testfaciliteit Plant One onderzoekt Elemetal hoe ze een zuiver zinksulfaatproduct kan maken van de teruggewonnen zink.

Kreber

Looptijd: 2019 – heden

De pilot opstelling is gebouwd om voor nieuwe materialen de prilbaarheid verder te onderzoeken. Prilling is een fysisch proces om van een gesmolten materiaal prills (kleine bolletjes) te maken.

Jiahua Chemicals

Looptijd: 2020 – heden

Jiahua Chemicals is een Chinees familiebedrijf, met een hoofdkantoor in Shanghai. Het is opgericht in 1998 en heeft zes fabrieken langs de kust van China. Nog eens drie plants worden op het moment in China, Vietnam en de Verenigde Staten (Houston) gebouwd. In de fabrieken maakt Jiahua polyolen, chemicaliën voor de bouw en oppervlakte-actieve stoffen.

 

Heraeus

Looptijd: 2918 – heden

Met synthetische koolstof zorgt Heraeus Battery Technology ervoor dat batterijen langer meegaan, beter presteren en veiliger zijn. Zo kunnen elektrische auto’s bijvoorbeeld verder rijden en sneller opladen.

Asbeter

Project: Asbestverwerking

Looptijd: 2018 – heden

Vanuit Rotterdam is in 2017 de innovatieve technologie ASBETER ontwikkeld om het chrysotiel asbest uit de bekende golfplaten 100% te vernietigen. Dankzij een slim concept en sterke technologie is inmiddels aangetoond dat het aanwezige asbest uit de golfplaten volledig onschadelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zure reststromen uit de industrie, wat ervoor zorgt dat de verwerkingskosten nog maar 30 euro/ton hoger zijn dan de huidige stortkosten. Per 100.000 ton golfplaten zorgt de verwerking van de golfplaten voor 70.000 ton CO2-reductie. Bovendien wordt in het ASBETER-proces nog zo’n 20% silica teruggewonnen, die weer kan worden toegepast in de productie van isolatiemateriaal. Nog een extra CO2-winst dus.

TOV HAZEL

Project: TOV hazel

Looptijd: 2016- 2019

De TOV Hazel Group bestaat uit zes verschillende werkmaatschappijen, waarmee wij een belangrijke positie binnen alle gebieden van de edelmetaal branche innemen. Het bedrijf is 2008 opgericht en is gevestigd in het voormalige bankgebouw van de Hollandsche Bank Unie. Op die locatie kunt u terecht aan ons loket voor de fysieke aan- en verkoop van goud en zilver. Daarnaast bieden wij opslagfaciliteiten aan in de best bekende goudkluis van Nederland, midden in het stadscentrum van Rotterdam. Wij leveren producten en diensten die oplossingen bieden, waarde toevoegen en verwachtingen overtreffen. We worden branche- breed erkend als betrouwbare handelspartner en leverancier van eerste keuze.

ARTEQ Power

Project: Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

Looptijd: 2015

Het Archisol-concept is ontwikkeld door civiel ingenieur Harold Lever, samen met de Wageningen Universiteit. Met het principe van de Organic Rankine Cycle wordt stroom opgewekt door circulatie van warmte- en koude. Daarmee is deze technologie zeer geschikt voor gebieden met een groot verschil in warmte- en koude temperaturen van het water. Hier wordt gebruik gemaakt van het principe van Archimedes: het verschil in gewicht van een koude, vloeibare, werkvloeistof en een verwarmde, gasvormige werkvloeistof. De werkvloeistof wordt via een warmtewisselaar verwarmd, c.q. gekoeld met oceaanwater, waarmee een zelfvoorzienend energiesysteem ontstaat.

Active Resource Technologies Ltd

Project: ART HCL Convertor Technology

Looptijd: 2015

Met de ART technologie wordt met goedkope grondstof en weinig energie een hoogwaardig eindproduct ontwikkeld. Het mengsel, gemaakt met de nieuwe technologie zal worden vergeleken met de traditionele mengmethodes, zodat de beste parameters voor de technologie kunnen worden vastgesteld.

Dura Vermeer

Project: Ontgas-unit

Looptijd: 2015 tot 2017

Plant One Rotterdam en Dura vermeer brengen de ontgas-unit opnieuw tot leven. Na gebruikt te zijn geweest voor het verwerken van dampen die vrijkwamen bij het reinigen van chemisch verontreinigde grond worden er nu nieuwe toepassingen ontwikkelt voor deze installatie. Waaronder het verwerken van VOS (vluchtige organische stoffen) die vrijkomen bij het ontgassen van opslag- en transporttanks, een proces waarbij deze VOS omgezet kan worden in bruikbare energie.

D-project

Project: HetD

Looptijd: 2013 – 2015 (nu Flex-Unit)

Een installatie voor het testen van milieuvriendelijkere katalysatoren. Deze ontwikkeling leidt tot het schoner en energiezuiniger produceren van chemicaliën en de installatie zal worden ingezet om snel effectieve tests te kunnen uitvoeren voor meerdere eindgebruikers. Door het gebruik van andere katalysatoren kan het gebruik van zuren als homogene katalysatoren worden gereduceerd. Dit kan de energie behoefte in de chemieketen in Nederland al met 130 TJ verminderen. Met de installatie kunnen innovaties op industriële schaal worden getest, zodanig dat ze ook snel kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarnaast is de pilotinstallatie geschikt voor het uitvoeren van testen voor bijvoorbeeld chemical looping en procesintegratie.

Zero Brine

Bron: waterforum.net

Looptijd: 2019 – heden

De bouw van de Nederlandse proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project start in januari 2019 in Plant One in de Botlek. Opvallend detail: twee belangrijke onderdelen van de installatie komen van de universiteiten van Athene en Palermo en niet van een watertechnologiebedrijf.

Het Europese ZERO BRINE-project, gesubsidieerd onder het Horizon 2020 Innovation Action programma, is in 2017 gestart. Gedurende vier jaar onderzoeken 22 partners van onderzoeksinstituten, mkb, bouwbedrijven en eindgebruikers uit tien landen oplossingen om industriële zoutwater-afvalstromen te verminderen door mineralen en schoon water terug te winnen en te hergebruiken. De TU Delft coördineert het project.
Henri Spanjers, projectleider van de TU Delft, wijst erop dat deze afvalstromen wereldwijd toenemen. “Dat komt mede door de grootschalige toepassing van membranen die steeds goedkoper worden. En door de toenemende implementatie van waterhergebruik. Het betekent dat er een oplossing moet komen voor de brijn die overblijft.”

Carbon One

Project: Carbon One

Looptijd: 2017 – heden

Het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 (CCS) is een technologie die – naast duurzame energie, energiebesparing en kernenergie – noodzakelijk is om ernstige mondiale klimaatverandering tegen te gaan. CCS is de enige optie om gebruik te kunnen blijven maken van fossiele brandstoffen zonder bij te dragen aan klimaatverandering. Bovendien is het realistisch te verwachten dat deze technologie economisch concurrerend is met zijn alternatieven.

H2CIF

Project: H2CIF

Looptijd: 2017 – heden

H2Fuel is een technologie waarmee waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof kan worden opgeslagen. Wanneer de waterstof weer uit deze vloeistof wordt gehaald, is het rendement bijna 100%. De vloeistof kan worden gerecycled: na gebruik kan er opnieuw waterstof in worden opgeslagen.

Good Hout

Project: Good Hout

looptijd: 2017 – heden 

Hout van een duurzame bron (100% natural), gemaakt van kokosnoot afval, die op de wereldmarkt wordt geleverd met een formaldehyde-vrij, bio-gebaseerde houtalternatief.

Invista

Project: Invista

Looptijd: Sinds de oprichting van POR – Heden

 INVISTA is een wereldwijde bedrijf dat waarde creëert voor onze klanten en aandeelhouders in een portfolio van bevoorrechte intermediaire chemische technologieën, merken, gedifferentieerde vezels, polymeren en producten. We investeren en gaan alleen te werk in bedrijven waar we concurrentievoordeel kunnen bouwen en ondersteunen. Om dit te bereiken moeten we de belangrijkste prioriteiten leveren die de visie zullen bevorderen, terwijl activiteiten en activa worden vermeden die geen bijdragen leveren aan superieure rendementen en “op lange termijn waarde creatie”. Ons succes is afhankelijk van Principled Entrepreneurship ™, met nadruk op een gevoel van urgentie, compromisloze integriteit en voortdurend innovatief te werk is in al onze bedrijven. 

Ioniqa Circular

Project: Competitive Circular Solution PET-plastic

Looptijd: 2016 – heden

Met het proces van Ioniqa wordt het PET Polyester uit afvalstromen zoals PET-flessen, tapijten en kleding opgelost en weer afgebroken tot een kleurloze grondstof. Het is de hoogste graad van upcycling die we nu kennen: van lage kwaliteit restmaterialen opnieuw naar de hoogste kwaliteit basismaterialen. Het innovatieve en energiezuinige proces is gebaseerd op chemische circulaire recycling met slimme, magnetische vloeistoffen. De effectiviteit voor tergwinning van PET polyester is al bewezen. En wat nu kan met polyester uit ruwe olie als grondstof, kan op korte termijn mogelijk ook uit ander materialen. In de Magnetic Smart Process Technologie schuilt de belofte voor ook nog andere eindeloos terug te winnen materialen, in de nabije toekomst.

SoliQz

Project: Hydraulic Wash Column (HWC) (klik hier voor de flyer)

Looptijd: 2016 tot heden

Door middel van een waskolom achter een smeltkristallisator worden onzuiverheden door een tegenstroomse wassing uit de productstroom verwijderd. De technologie levert een productzuiverheid tot 99,9 procent en kan voor de zuivering van zowel vaste als vloeibare producten gebruikt worden. Een nadeel van de meeste zuiveringstechnieken is dat deze veel energie verbruiken. De HWC zorgt voor een energiebesparing van 20 tot 90 procent. Verder is de HWC-technologie goed schaalbaar en kan dus zowel kleinschalig als grootschalig toegepast worden.

Air liquide

Project: Air liquide

Looptijd: Sinds de oprichting van POR – Heden

Air Liquide in Nederland is in 1931 opgericht. Sindsdien hebben wij continu een dynamisch industrieel investeringsbeleid gevoerd. Daardoor zijn wij technologisch leider en staan wij garant voor optimale veiligheid.

Onze 400 mensen in Nederland zijn vandaag de dag trots op onze betrouwbare levering van gassen en kwalitatief excellente dienstverlening aan 5.000 industriële klanten en 24.000 patiënten en ziekenhuizen.

Afgeronde Projecten

Elemetal

Looptijd: 2020 – heden

Zink wordt nog niet zo vaak gerecycled als andere basismetalen. Elemetal heeft daar wat op gevonden en haalt zink uit bodemas van afvalenergiecentrales. Bij testfaciliteit Plant One onderzoekt Elemetal hoe ze een zuiver zinksulfaatproduct kan maken van de teruggewonnen zink.

Kreber

Looptijd: 2019 – heden

De pilot opstelling is gebouwd om voor nieuwe materialen de prilbaarheid verder te onderzoeken. Prilling is een fysisch proces om van een gesmolten materiaal prills (kleine bolletjes) te maken.

Jiahua Chemicals

Looptijd: 2020 – heden

Jiahua Chemicals is een Chinees familiebedrijf, met een hoofdkantoor in Shanghai. Het is opgericht in 1998 en heeft zes fabrieken langs de kust van China. Nog eens drie plants worden op het moment in China, Vietnam en de Verenigde Staten (Houston) gebouwd. In de fabrieken maakt Jiahua polyolen, chemicaliën voor de bouw en oppervlakte-actieve stoffen.

 

Heraeus

Looptijd: 2918 – heden

Met synthetische koolstof zorgt Heraeus Battery Technology ervoor dat batterijen langer meegaan, beter presteren en veiliger zijn. Zo kunnen elektrische auto’s bijvoorbeeld verder rijden en sneller opladen.

Asbeter

Project: Asbestverwerking

Looptijd: 2018 – heden

Vanuit Rotterdam is in 2017 de innovatieve technologie ASBETER ontwikkeld om het chrysotiel asbest uit de bekende golfplaten 100% te vernietigen. Dankzij een slim concept en sterke technologie is inmiddels aangetoond dat het aanwezige asbest uit de golfplaten volledig onschadelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zure reststromen uit de industrie, wat ervoor zorgt dat de verwerkingskosten nog maar 30 euro/ton hoger zijn dan de huidige stortkosten. Per 100.000 ton golfplaten zorgt de verwerking van de golfplaten voor 70.000 ton CO2-reductie. Bovendien wordt in het ASBETER-proces nog zo’n 20% silica teruggewonnen, die weer kan worden toegepast in de productie van isolatiemateriaal. Nog een extra CO2-winst dus.

TOV HAZEL

Project: TOV hazel

Looptijd: 2016- 2019

De TOV Hazel Group bestaat uit zes verschillende werkmaatschappijen, waarmee wij een belangrijke positie binnen alle gebieden van de edelmetaal branche innemen. Het bedrijf is 2008 opgericht en is gevestigd in het voormalige bankgebouw van de Hollandsche Bank Unie. Op die locatie kunt u terecht aan ons loket voor de fysieke aan- en verkoop van goud en zilver. Daarnaast bieden wij opslagfaciliteiten aan in de best bekende goudkluis van Nederland, midden in het stadscentrum van Rotterdam. Wij leveren producten en diensten die oplossingen bieden, waarde toevoegen en verwachtingen overtreffen. We worden branche- breed erkend als betrouwbare handelspartner en leverancier van eerste keuze.

ARTEQ Power

Project: Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

Looptijd: 2015

Het Archisol-concept is ontwikkeld door civiel ingenieur Harold Lever, samen met de Wageningen Universiteit. Met het principe van de Organic Rankine Cycle wordt stroom opgewekt door circulatie van warmte- en koude. Daarmee is deze technologie zeer geschikt voor gebieden met een groot verschil in warmte- en koude temperaturen van het water. Hier wordt gebruik gemaakt van het principe van Archimedes: het verschil in gewicht van een koude, vloeibare, werkvloeistof en een verwarmde, gasvormige werkvloeistof. De werkvloeistof wordt via een warmtewisselaar verwarmd, c.q. gekoeld met oceaanwater, waarmee een zelfvoorzienend energiesysteem ontstaat.

Active Resource Technologies Ltd

Project: ART HCL Convertor Technology

Looptijd: 2015

Met de ART technologie wordt met goedkope grondstof en weinig energie een hoogwaardig eindproduct ontwikkeld. Het mengsel, gemaakt met de nieuwe technologie zal worden vergeleken met de traditionele mengmethodes, zodat de beste parameters voor de technologie kunnen worden vastgesteld.

Dura Vermeer

Project: Ontgas-unit

Looptijd: 2015 tot 2017

Plant One Rotterdam en Dura vermeer brengen de ontgas-unit opnieuw tot leven. Na gebruikt te zijn geweest voor het verwerken van dampen die vrijkwamen bij het reinigen van chemisch verontreinigde grond worden er nu nieuwe toepassingen ontwikkelt voor deze installatie. Waaronder het verwerken van VOS (vluchtige organische stoffen) die vrijkomen bij het ontgassen van opslag- en transporttanks, een proces waarbij deze VOS omgezet kan worden in bruikbare energie.

D-project

Project: HetD

Looptijd: 2013 – 2015 (nu Flex-Unit)

Een installatie voor het testen van milieuvriendelijkere katalysatoren. Deze ontwikkeling leidt tot het schoner en energiezuiniger produceren van chemicaliën en de installatie zal worden ingezet om snel effectieve tests te kunnen uitvoeren voor meerdere eindgebruikers. Door het gebruik van andere katalysatoren kan het gebruik van zuren als homogene katalysatoren worden gereduceerd. Dit kan de energie behoefte in de chemieketen in Nederland al met 130 TJ verminderen. Met de installatie kunnen innovaties op industriële schaal worden getest, zodanig dat ze ook snel kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarnaast is de pilotinstallatie geschikt voor het uitvoeren van testen voor bijvoorbeeld chemical looping en procesintegratie.

Zero Brine

Bron: waterforum.net

Looptijd: 2019 – heden

De bouw van de Nederlandse proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project start in januari 2019 in Plant One in de Botlek. Opvallend detail: twee belangrijke onderdelen van de installatie komen van de universiteiten van Athene en Palermo en niet van een watertechnologiebedrijf.

Het Europese ZERO BRINE-project, gesubsidieerd onder het Horizon 2020 Innovation Action programma, is in 2017 gestart. Gedurende vier jaar onderzoeken 22 partners van onderzoeksinstituten, mkb, bouwbedrijven en eindgebruikers uit tien landen oplossingen om industriële zoutwater-afvalstromen te verminderen door mineralen en schoon water terug te winnen en te hergebruiken. De TU Delft coördineert het project.
Henri Spanjers, projectleider van de TU Delft, wijst erop dat deze afvalstromen wereldwijd toenemen. “Dat komt mede door de grootschalige toepassing van membranen die steeds goedkoper worden. En door de toenemende implementatie van waterhergebruik. Het betekent dat er een oplossing moet komen voor de brijn die overblijft.”

Carbon One

Project: Carbon One

Looptijd: 2017 – heden

Het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 (CCS) is een technologie die – naast duurzame energie, energiebesparing en kernenergie – noodzakelijk is om ernstige mondiale klimaatverandering tegen te gaan. CCS is de enige optie om gebruik te kunnen blijven maken van fossiele brandstoffen zonder bij te dragen aan klimaatverandering. Bovendien is het realistisch te verwachten dat deze technologie economisch concurrerend is met zijn alternatieven.

H2CIF

Project: H2CIF

Looptijd: 2017 – heden

H2Fuel is een technologie waarmee waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof kan worden opgeslagen. Wanneer de waterstof weer uit deze vloeistof wordt gehaald, is het rendement bijna 100%. De vloeistof kan worden gerecycled: na gebruik kan er opnieuw waterstof in worden opgeslagen.

Good Hout

Project: Good Hout

looptijd: 2017 – heden 

Hout van een duurzame bron (100% natural), gemaakt van kokosnoot afval, die op de wereldmarkt wordt geleverd met een formaldehyde-vrij, bio-gebaseerde houtalternatief.

Invista

Project: Invista

Looptijd: Sinds de oprichting van POR – Heden

 INVISTA is een wereldwijde bedrijf dat waarde creëert voor onze klanten en aandeelhouders in een portfolio van bevoorrechte intermediaire chemische technologieën, merken, gedifferentieerde vezels, polymeren en producten. We investeren en gaan alleen te werk in bedrijven waar we concurrentievoordeel kunnen bouwen en ondersteunen. Om dit te bereiken moeten we de belangrijkste prioriteiten leveren die de visie zullen bevorderen, terwijl activiteiten en activa worden vermeden die geen bijdragen leveren aan superieure rendementen en “op lange termijn waarde creatie”. Ons succes is afhankelijk van Principled Entrepreneurship ™, met nadruk op een gevoel van urgentie, compromisloze integriteit en voortdurend innovatief te werk is in al onze bedrijven. 

Ioniqa Circular

Project: Competitive Circular Solution PET-plastic

Looptijd: 2016 – heden

Met het proces van Ioniqa wordt het PET Polyester uit afvalstromen zoals PET-flessen, tapijten en kleding opgelost en weer afgebroken tot een kleurloze grondstof. Het is de hoogste graad van upcycling die we nu kennen: van lage kwaliteit restmaterialen opnieuw naar de hoogste kwaliteit basismaterialen. Het innovatieve en energiezuinige proces is gebaseerd op chemische circulaire recycling met slimme, magnetische vloeistoffen. De effectiviteit voor tergwinning van PET polyester is al bewezen. En wat nu kan met polyester uit ruwe olie als grondstof, kan op korte termijn mogelijk ook uit ander materialen. In de Magnetic Smart Process Technologie schuilt de belofte voor ook nog andere eindeloos terug te winnen materialen, in de nabije toekomst.

SoliQz

Project: Hydraulic Wash Column (HWC) (klik hier voor de flyer)

Looptijd: 2016 tot heden

Door middel van een waskolom achter een smeltkristallisator worden onzuiverheden door een tegenstroomse wassing uit de productstroom verwijderd. De technologie levert een productzuiverheid tot 99,9 procent en kan voor de zuivering van zowel vaste als vloeibare producten gebruikt worden. Een nadeel van de meeste zuiveringstechnieken is dat deze veel energie verbruiken. De HWC zorgt voor een energiebesparing van 20 tot 90 procent. Verder is de HWC-technologie goed schaalbaar en kan dus zowel kleinschalig als grootschalig toegepast worden.

Air liquide

Project: Air liquide

Looptijd: Sinds de oprichting van POR – Heden

Air Liquide in Nederland is in 1931 opgericht. Sindsdien hebben wij continu een dynamisch industrieel investeringsbeleid gevoerd. Daardoor zijn wij technologisch leider en staan wij garant voor optimale veiligheid.

Onze 400 mensen in Nederland zijn vandaag de dag trots op onze betrouwbare levering van gassen en kwalitatief excellente dienstverlening aan 5.000 industriële klanten en 24.000 patiënten en ziekenhuizen.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.