Op de locatie van Plant One in Rotterdam bouwt het consortium To-Syn-Fuel een proefinstallatie voor de productie van biobrandstof uit zuiveringsslib. De proeffabriek zal naar verwachting in 2019 operationeel zijn.

Kern van het To-Syn-Fuel-proces is een thermo-katalytische technologie van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer. Daarmee kan een breed scala aan biomassa, waaronder slibkoek, worden omgezet in drie hoofdproducten: vloeibare bio-olie, waterstofrijk synthesegas en biochat, een houtskoolachtige stof. Het consortium combineert deze technologie met een proces waarbij onder hoge druk de zuurstof uit de olie wordt verwijderd. Ook volgen er nog conventionele raffinagestappen om de olie op te werken tot een groene brandstof die direct kan worden gebruikt in verbrandingsmotoren.
In de proeffabriek worden deze technologieën gecombineerd om te bewijzen dat het geïntegreerde proces werkt en economisch rendabel is. Plan is om met de ervaringen die To-Syn-Fuel in Rotterdam opdoet, in heel Europa soortgelijke fabrieken van de grond te krijgen.
Het consortium bestaat uit een aantal Europese bedrijven en kenniscentra. Naast Fraunhofer zijn het Nederlandse Engie Services en slibverwerker SNB betrokken. Maar ook de universiteiten van Bologna en Birmingham en diverse Spaanse, Britse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse bedrijven hebben zich aan het consortium verbonden. De Europese Unie financiert grotendeels de 14,5 miljoen euro die zijn begroot voor het proefproject.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.